Harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia w j.polskim na semestr zimowy RA 2021/2022.
 
ПОСТУПЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ online БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ЭКЗАМЕНОВ (за исключением Архитектуры),

НА ОСНОВАНИИ СКАНОВ ДОКУМЕНТОВ загруженных в систему  eRekrutacja
Регистрация с 11 мая по 18 июля 2021г . Результаты 2 августа 2021г. в системе  eRekrutacja
Если в моменте окончания регистрации - 18 июля у вас будут отсутствовать какие-либо документы просьба писать на майл yulkulne@pg.edu.pl о возможности представить их позже
Необходимо зарегистрироваться, оплатить 85 zł  (на специальность Архитектура 150 zł) и загрузить в системе  eRekrutacja сканы всех документов!!!
Все иностранные граждане проходят через систему eRekrutacja, как cudzoziemcy и выбирают гражданство (obywatelstwo) той страны, которой имеют паспорт. 

 Запись консультации для кандидатов по ссылке fb либо vk

Информация об условиях приема на специальность Архитектура ниже (после сроков рекрутации).
Последний день регистрации на специальность Архитектура 10 июня 2021
Для кандидатов не имеющих Сертификата на знание польского языка на уровне не ниже В1 предоставляется возможность сдать экзамен в Университете 1 июля 2021г.
Для записи на экзамен просьба писать на майл yulkulne@pg.edu.pl

Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców na studia w j.polskim I i II stopnia
na semestr zimowy RA 2020/2021

 maj 2021

11.05.2021

wtorek

9:00

Uruchomienie elektronicznego naboru na studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II stopnia. Kandydaci na kierunek Architektura mają czas na elektroniczną rejestrację do 10.06.2021, pozostali kandydaci do 18.07.2021.

 czerwiec 2021

10.06.2021

czwartek

23:59

Ostatni dzień  elektronicznej rejestracji na kierunek Architektura.
UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację na ten kierunek.

11.06.2021

piątek 

8:00

Możliwość załączenia portfolio do systemu eRekrutacja

21.06.2021

poniedziałek

15:00

Ostatni dzień na załączenie portfolio do systemu eRekrutacja

 lipiec 2021

05.07.2021

poniedziałek

15:00

Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata.

18.07.2021

niedziela

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia (wszystkie tryby).

sierpień 2021

02.08.2021

 

poniedziałek

15:00

Publikacja kandydatów zaakceptowanych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby).

02.08.2021

poniedziałek

15:00

Możliwość zapłaty czesnego.

13.08.2021

piątek

 

Ostatni dzień zapłaty czesnego.

16.08.2021

poniedziałek

15:00

Publikacja przyjętych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata.

16.08.2021 -

31.08.2021

 

Wysłanie dokumentów osobom przyjętym

23.08.2021

poniedziałek

15:00

Rozpatrywanie odwołań. Publikacja wyników odwołań na koncie kandydata

 wrzesień 2021

13.09.2021

poniedziałek

9:00

Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział wyraził chęć dodatkowego naboru. 

13.09.2021

poniedziałek

9:00

Możliwość składania oryginałów kompletu dokumentów dla kandydatów (wszystkie tryby, wszystkie nabory)

19.09.2021

niedziela

23:59

Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata.

22.09.2021

środa

15:00

Publikacja wstępnie zaakceptowanych kandydatów na studia w naborze dodatkowym na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby).

24.09.2021

piątek

15:00

Ostatni dzień zapłaty czesnego dla kandydatów w naborze dodatkowym

24.09.2021

piątek

15:00

Ostatni dzień składania kompletu dokumentów (wszystkie tryby i nabory)

 

SPRAWDZIAN

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta będzie miał w roku 2021 formę zdalną. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu to 11-21.06.2021r.

Kandydaci zagraniczni na studia I stopnia, na kierunek architektura w j. polskim przesyłają portfolio składające się z 5 prac (rysunek ołówkiem, kolaż, format A3), umieszczają w systemie  eRekrutacja:

  • 2 czarno-białe rysunki zawierające ludzką postać
  • 1 kompozycja rysunkowa złożona z brył geometrycznych
  • 1 rysunek o tematyce architektonicznej
  • 1 zadanie sprawdzające kreatywność kandydata

Do 21 czerwca oryginały prac wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) wraz z oświadczeniem o autorstwie prac, na adres:

Politechnika Gdańska
Wydział Architektury,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

UWAGA. Aby zapewnić bezstronną ocenę prac, nie mogą być one podpisane na arkuszach rysunkowych, do przesyłki zawierającej prace należy dołączyć zaklejoną kopertę z nazwiskiem i nr PESEL lub numer Paszportu autora.

 

Поступление шаг за шагом

I  ШАГ Выбираем Факультет и специальность  

II ШАГ Регистрируемся в системе Э-Рекрутация с 11 мая до 18 июля 2021г.

III ШАГ Оплачиваем рекрутационный взнос 85 zł, для специальности Архитектура 150 zł (счет генерирует система при регистрации). Есть возможность оплаты банковской картой.

III ШАГ Собираем комплект документов. Сканируем и загружаем в системе Э-Рекрутация.

 Если возникли вопросы пиши на email yulkulne@pg.edu.pl

Если в моменте окончания сроков рекрутации 18 июля у вас не будет какого-либо документа, просьба писать на майл yulkulne@pg.edu.pl о возможности представить его позже
ДОКУМЕНТЫ
I ступень обучения  II ступень обучения

Страница паспорта с фотографией

Страница паспорта с фотографией

Аттестат + Суплемент к аттестату + Апостиль + перевод на польский язык присяжным переводчиком всех документов (докуметы выданные на английском языке не требуют перевода)

Информация о присяжных переводчиках тут

Диплом + Суплемент к диплому + Апостиль + перевод на польский язык присяжным переводчиком всех документов (докуметы выданные на английском языке не требуют перевода)

Информация о присяжных переводчиках тут

Сертификат ЕГЭ, ЦТ, ЗНО и т.п (рекомендован для конкурентных специальностей) + перевод на польский язык  

Документ, дающий право на обучение в ВУЗе (исключение: Беларусь, Украина) + перевод

Аттестат + суплемент к аттестату (без перевода на польский) привезти для просмотра

Документ дающий право на бесплатное обучение, перечень документов тут

Документ дающий право на бесплатное обучение, перечень документов тут

Сертификат на знание польского языка на уровне B1

Сертификат на знание польского языка на уровне B1

1 фото размер 3,5 х 4,5 + 1 шт в электронном виде + (иметь при себе по приезде на учебу)

1 фото размер 3,5 х 4,5 в электронном виде +(иметь при себе по приезде на учебу)

Нострификация аттестата (делается в Польше), для всех стран, кроме Украина, Беларусь, страны ЕС  

Родителям несовершеннолетних студентов необходимо подписать Upoważnienie

 

Страховка, покрывающая затраты на лечение в Польше на год академический (предъявить по приезде)

Страховка, покрывающая затраты на лечение в Польше на год академический (предъявить по приезде)

 

IV ШАГ  - 2 августа публикация результатов набора в личном кабинете в системе eRekrutacja

V ШАГ  - 13 августа последний день оплаты за обучение, для тех, кто учится на условиях оплаты. Стоимость обучения по ссылке.

Если необходимо Вы получаете официальное письмо-подтверждение того,что являетесь Студентом Гданьского Политехнического Университета. Этот документ является одновремено приглашением на визу.

Кандидаты с Картой Поляка делают визу на основе Карты.

*С подтверждением от университета Вам необходимо обратится в консульство Польши в Вашей стране для получения годовой студенческой визы.

VII ШАГ - 13 - 24 сентября необходимо приехать в Политехнику и привезти для верификации оригиналы всех документов (список документов смотри выше).

Документы предоставить в Бюро по обслуживанию иностранных студентов и гостей.
Контакт: 
Бюро обслуживания иностранных студентов и гостей
Гданьский Политехнический университет 
Здание № 14 первый этаж, каб. 12
email: studygut@pg.edu.pl  yulkulne@pg.edu.pl
тел. +48 58 347 28 28
Часы работы: с 8-00 до 15-30 

Почтовый адрес на польском языке: 
Biuro Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
----------------------------------------------------------------------------------------
Почтовый адрес на английском языке: 
International Students and Visitors Office
Gdańsk University of Technology
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

САЙТ: www.pg.edu.pl/rus
 
 Мы проводим поступление онлайн с помощью групп
ВКонтакте: https://vk.com/politechnikagdanska

Для быстрого и бесплатного общения с представителями ВУЗа добавляйся на официальную страничку