SANTANDER UNIVERSIDADES  


Politechnika Gdańska jest partnerem Santander Universidades od 2012 r. i jedną z uczelni tworzących sieć prawie 1200 szkół wyższych na całym świecie. Do grona partnerów Santander Universidades w Polsce należą uczelnie charakteryzujące się nie tylko dużą liczbą studentów, ale także jakością kształcenia oraz potencjałem naukowym i rozwojowym.

Santander Universidades został założony w Hiszpanii w celu wzmacniania zaangażowania Banco Santander – udziałowca strategicznego Banku Zachodniego WBK – w rozwój  szkolnictwa wyższego. Ideą przewodnią było przekonanie, że warto inwestować w rozwój społeczeństwa kraju, w którym prowadzi się działalność, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wsparcie szkół wyższych jako głównego motoru rozwoju społeczeństwa.
Nasze działania skierowane są do środowiska akademickiego tzn. studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz absolwentów, a ich celem nadrzędnym jest pomoc w rozwiązywaniu problemów polskiej nauki poprzez:
•    umożliwienie rozwoju networkingu i wymiany wiedzy w ramach międzynarodowych programów rozwojowych organizowanych przez najlepsze uczelnie na świecie (programy globalne),
•    podejmowanie inicjatyw, które zmierzają do realizacji projektów naukowych i badawczych (programy indywidualne),
•    wsparcie komercjalizacji wyników badań,
•    wsparcie rozwoju nowych technologii, mobilności studentów, pracowników, doktorantów oraz absolwentów,
•    dostarczanie innowacyjnych rozwiązań naukowcom,
•    wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród studentów,
•    nagrody w formie stypendiów dla studentów wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce, a także staże, programy samodoskonalące, konkursy.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie BZWBK oraz na dedykowanym profilu na Facebook'u
Przykłady współpracy Santander Universidades z Politechniką Gdańską:
•    Nagroda Santander Universidades dla Najlepszego Studenta Politechniki Gdańskiej – 5 tys. PLN, wręczona po raz pierwszy podczas Inauguracji Roku Akademickiego w 2014 r. (laureat Miłosz Wieczór z Wydziału Chemicznego)
•    udział rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka w III Międzynarodowych Spotkaniach Rektorów Universia w Rio de Janeiro. Temat przewodni wydarzenia: „Uniwersytet XXI wieku: Spojrzenie Ameryki Łacińskiej”. „Universia” odbyła się w dniach 28-29 lipca 2014r.
•    w ramach Santander Universidades Politechnika Gdańska bierze także udział w programach globalnych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie, takie jak: Harvard Law School, Uniwersytet Browna, Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet w Pensylwanii, Uniwersytet Narodowy w Singapurze, czy Uniwersytet w Kolonii.

Wspomniane instytucje realizują programy stypendialne, a także indywidualne programy badawcze z dziedziny przedsiębiorczości, rozwoju badań naukowych, szczególnie w zakresie nowych  technologii, mobilności studentów oraz pracowników, promocji kultury oraz języka hiszpańskiego, a także rozwoju networkingu i wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie. Więcej na temat programów globalnych.