Santander Universidades Santander Universidades

 

Santander Universidades to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Program wspiera rozwój studentów z niemal 1200 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 uczelni w Polsce. Tylko w 2017 roku wsparcie uzyskało:

Korzyści dla uczelni

  • Wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych,
  • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim,
  • Umiędzynarodowienie edukacji poprzez stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów,
  • Wsparcie studentów w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów.

 

Korzyści dla studentów

  • Stypendia krajowe i zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata,
  • Udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce,
  • Wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich,
  • Możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

 

Więcej informacji o programie Santander Universidades można znaleźć

 

Placówka relacyjna Santander Universidades mieści się w Gmachu B Politechniki Gdańskiej i jest do dyspozycji pracowników i studentów w godzinach 9:00–17:00.
 

Kontakt

Mariola Piskorska: tel. 665 617 682; e-mail: mariola.piskorska@santander.pl
Dawid Kurczewski: tel. 665 618 743; e-mail: dawid.kurczewski@santander.pl

 
Aktualne oferty praktyk i staży

Rekrutacja w Santander Bank Polska jest prowadzona przez cały rok. Więcej informacji można znaleźć na stronie karierabankiera.pl.