60 Lat Samorządności Studenckiej w Polce

25 listopada 1957 w Auli Politechniki Gdańskiej odbyła się pierwsza sesja uczelnianego parlamentu ZSP. „Gaudemus igitur” rozpoczęło trwającą do dziś demokrację akademicką, mając na uwadze słowa przemówienia inauguracyjnego ówczesnego rektora Politechniki Gdańskiej prof. Wacława Balcerskiego: „Oczekuję od parlamentu godnego i rzetelnego reprezentowania interesów studentów. Mam nadzieję, że parlament stanie się szkołą działania i spełni ważną rolę dydaktyczną – da umiejętność działania studentom i stanie się szkołą demokratycznego myślenia”.

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej to przedstawiciele wszystkich studentów największego i najbardziej prestiżowego ośrodka akademickiego w północnej Polsce – Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy grupą młodych, ambitnych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi. Reprezentujemy interesy wszystkich żaków i staramy się zapewnić odpowiedni poziom życia studenckiego na uczelni. Ponadto Samorząd dba o rozwój kariery zawodowej studentów oraz organizuje szkolenia i warsztaty, doskonalące umiejętności interpersonalne.

Dokładnie 60 lat temu powstała inicjatywa stworzenia Parlamentu Politechniki Gdańskiej. Był to pomysł Studentów, którzy chcieli mieć realny wpływ na to, co się dzieje oraz jak funkcjonuje Politechnika Gdańska. Parlamentarzyści na przełomie lat poświęcali, i dalej poświęcają, swój wolny czas, pracując w formie wolontariatu, aby reprezentować wszystkich studentów – dbać o ich rozwój i wykształcenie.

Dlatego, jako Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, organizujemy jubileusz powstania Parlamentu, aby uczcić codzienną pracę, każdego samorządowca, nieprzerwaną od 60 lat. W ramach obchodów jubileuszu odbędzie się: uroczysty Senat i Parlament, Gala 60-lecia połączona z Galą „Złotych Lwiątek”, Bal, Studenckie Dni Jakości, Konkurs Czerwonej Róży Wiatrów oraz cykl spotkań Projektu Mentor.

Będzie to czas, gdzie dawni samorządowcy przypomną, jak to wyglądało za ich czasów i podzielą się swoją wiedzą z młodszymi kolegami. Natomiast obecni parlamentarzyści pokażą, w jaki sposób dalej kontynuują i rozwijają inicjatywę powstałą 60 lat temu.

  • Projekt Mentor to cykl warsztatów i prelekcji o dowolnej tematyce, trwający do końca roku 2017. Jest skierowany do wszystkich studentów Politechniki Gdańskiej i ma na celu wskazanie młodym ludziom, jak znaleźć własną drogę w karierze, rozwinąć biznes czy skomercjalizować naukę.
  • Studenckie Dni Jakości to spotkania społeczności akademickiej z różnych ośrodków z całej Polski, interesujących się nauką i dydaktyką, którego głównym celem jest poszerzanie wiedzy, budowanie współpracy międzyuczelnianych oraz wymiana doświadczeń. Głównym tematem tegorocznej konferencji będzie Ustawa 2.0.
  • Gala Złotych Lwiątek to zakończenie IV edycji plebiscytu Złote Lwiątka organizowanego przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, którego celem jest przede wszystkim wyróżnienie najaktywniejszych kół naukowych, organizacji studenckich, a także samych studentów w poszczególnych kategoriach. Plebiscyt podzielony będzie na 3 etapy. W pierwszym studenci zgłaszają swoich kandydatów, w kolejnym odbywa się głosowanie internetowe. Ostatnim etapem jest finał, do którego wchodzą nominowani z największą liczbą głosów, zaś zwycięzców wybiera komisja konkursowa.

 

Agnieszka Boguszewska – Wydział Mechaniczny PG