OD AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU MORSKIEGO ODDZ. GDAŃSK DO AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO GDAŃSK

Akademicki Związek Morski RP powstał w 1932 r. w formie autonomicznych oddziałów, których siedzibą były miasta uniwersyteckie Polski tj. Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Poznań oraz Wolne Miasto Gdańsk, gdzie była politechnika z liczną rzeszą studentów Polaków.

Ale żeglarstwo polskie w Gdańsku miało już pewne osiągnięcia wcześniej. W 1923 r. w wyniku zbiórki społecznej wśród Polonii Gdańskiej zakupiono dla AZS Gdańsk jacht Witold. Na jachcie tym szkolił młodzież polską inż. Józef Klejnot-Turski, wykładowca ówczesnej Szkoły Morskiej w Tczewie. Wśród uczestników szkolenia na tym jachcie byli późniejsi założyciele AZM Gdańsk.

Historia dzisiejszego Akademickiego Klubu Morskiego zaczyna się 28 marca 1932 roku. W Gdańsku w siedzibie Związku Studentów Polaków Techniki Okrętowej "Korab", gdy  konstytuuje się Gdański Oddział Akademickiego Związku Morskiego RP. Jest organizacją polskich studentów ówczesnej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Wolnym Mieście Gdańsku jako przeciwwaga popularnego klubu studentów niemieckich Akademische Segler Verein związanego propagandowo z ideologią III Rzeszy.

Początki - lata 1932 – 1939

Pierwszy jacht „Wojewoda Pomorski” z funduszy Wojewody Pomorskiego, następne jachty przy wsparciu polskich Komisarzy i władz państwowych

Ośrodek letni AZM – Jastarnia w latach 1933 - 1939

Od 1933 ogólnopolskie akademickie szkoleniowe obozy żeglarskie organizowane przez AZM Gdańsk w Jastarni, przekształcone na międzynarodowe studenckie żeglarskie obozy szkoleniowe (udział studentów z Rumunii, Węgier i Czech).

1937 – budowa Ośrodka Szkoleniowego Akademickiego Związku Morskiego w Jastarni na terenie użyczonym przez MON (istniejący do dzisiaj  budynek i nabrzeże dawnego LOK-u).

Od 1934 roku rejsy po M. Bałtyckim w tym również do Niemiec. Liczne kontakty z klubami szwedzkimi, estońskimi, łotewskimi i fińskimi. Udział w regatach: „Zoppoter Sportwoche” na Zat. Gdańskiej, „Deutsche Ostseeregatta 1938”, „Gotland Round"

Reaktywacja 1945 – 1949

Reaktywacja Klubu w 1945 przez studentów Wydz. Budowy Okrętów PG. Jachty przyznane przez Urząd Likwidacyjny z pozostawionych przez Niemców – głownie do remontu. Nazwy te z przed wojny: Szkwał II, Swarożyc, Dziewanna, Marzanna, Goplana, Panna Wodna,

Baza zimowa w Twierdzy Wisłoujście, baza letnia Jastarnia od 1946 – 1948.

W 1949 rozwiązanie AZM Gdańsk i wcielenie do struktur AZS-u.

Długoletnie małżeństwo z AZS-em i Politechniką Gdańską

Okres 1949 – 1957

 Sekcja żeglarska AZS przy PG

Okres trudny, ale nie zmarnowany. Jachty pływają na Zalew Wiślany lub w konwojach na Zatokę Gdańską. Okres w którym wyszkolono przyszłą kadrę sterników i działaczy społecznych.

1957 – 1967

KM AZS przy PG

W 1957 próba reaktywacji AZM zakończona pozostaniem w strukturach AZS – osiągamy wyższy szczebel organizacyjny – Klub Morski AZS Politechniki Gdańskiej. Nowa baza letnia w Pleniewie 1958. Od 1958 roku ruszają ogólnopolskie obozy szkoleniowe – zapewniamy 80 % sterników morskich i kapitanów dla pomorskich klubów.

Starty w regatach, wracają rejsy morskie – 1958 pierwsze rejsy na Morze Północne.

Wygrane regaty „Ostsewoche” – Szkwał II i Ewa – kpt. Bereśniewicz

1967 - 1989

Powstaje AKM AZS ZSP

 Następuje fuzja KM AZS PG z Yacht Klubem Zrzeszenia Studentów Polskich. Powstaje Akademicki Klub Morski AZS ZSP. Następuje najlepszy okres rozwoju Klubu. Fuzja zapewnia dodatkowe źródła finansowania, a działacze żeglarscy dominują  na Zjazdach AZS.

W 1967 roku przeniesienie (przymusowe) bazy letniej z Pleniewa na obecne miejsce. W latach 1967 – 1972 powstaje w obecnym kształcie duży port jachtowy AZS-u administrowany przez AKM AZS ZSP.  Pojawiają się nowe jachty: „Wojewoda Pomorski II”, jachty typu Nefryt zastępują wysłużone Haje i Folkboaty. Znaczące rejsy: „Swarożyc III” – Spitsbergen 1967, , „Probus” -Islandia 1972, „Wojewoda Pomorski II”– „Palmeria Race” 1978 – 1979, „Swarożyc III” Sail Operation Kanada 1984

1989 – 2003

Szorstka przyjaźń z AZS-em

Zmienia się struktura ZSP i pozostajemy sami jako AKM AZS. Zmieniają się warunki finansowe, zmienia się model klubu, zmienia się żeglarstwo. Zaczyna dominować żeglarstwo prywatne, zaczyna brakować chętnych na pływanie na jachtach klubowych – trzeba włożyć w nie coraz więcej pracy społecznej , a działalność społeczna zostaje zdewaluowana. Przeważa chęć posiadania własnego jachtu. AZS też ma kłopoty finansowe i zmienia wolno profil działania. W tej sytuacji stajemy się powoli niechcianym „krewnym”. Szkolenie staje się zbędne przy liberalizacji przepisów. Dominuje kapitalistyczne podejście do wszystkich form żeglarstwa. Przy powstających nowych kierunkach sportu i rekreacji, a także poprzez rozwój informatyki studenci zmieniają swoje upodobania. Nie pasujemy do nowych form i w 2003 następuje rozwód z AZS-em. Ten okres to raczej stagnacja w działalności Klubu.

2003 …..

Nowy rozdział:   Akademicki Klub Morski Gdańsk

Uzyskujemy prawo wieczystego użytkowania na części ternu dawnego ośrodka AZS. Borykamy się z „dziurą pokoleniową”, finansami i szukaniem modelu klubu Odżywają idee powrotu do starych form i barw klubowych. . Dominują starzy członkowie klubu wierni ideom AZM-u. Nie bardzo to pasuje do istniejącej rzeczywistości. Kompromisem jest przyjęcie nazwy AKM. Pojawiają się absolwenci Politechniki Gdańskiej – zaczyna się powoli kształtować nowy model Klubu. Flota to jachty prywatne członków Klubu. Z braku chętnych znikają jachty klubowe. Prowadzimy działalność portową dla jachtów żaglowych i motorowych. Infrastruktura z lat 70-tych XX wieku domaga się remontu. Rejsy na jachtach członków Klubu. Organizacja dorocznych spotkań żeglarskich: „Żeglarskie Dziady” i  „Dacron 70”.

W 2015 pojawia się światełko w tunelu – startujemy w konkursie w Programie 8.4 nowej transzy unijnego dofinasowania.

Mamy nadzieje, ze sny o własnym budynku i porządnym porcie spełnią się do 2020 roku.

Twarze AKM

Kpt. Wacław Liskiewicz jacht „Swarożyc III” – pierwszy rejs na Spitsbergen 1967

Kpt. Krystyna Chojnowska – Liskiewicz – jacht „Mazurek” pierwszy kobiecy, samotny rejs dookoła świata 1976 – 1978

Kpt. Jerzy Wąsowicz – rejs jachtu „Antica” 1991 – 1997

Kpt. Krzysztof Paul – wielokrotne morskie mistrzostwo Polski na jachcie „Duży Ptak” w klasach IMS 2002 - 204 i ORC 2011 – 2013 i 2016

Kpt. Jacek Jettmar – wielokrotne mistrzostwo Polski 1965, 1966 jacht „Szkwał II” i 1972 jacht „Janosik”

Stanisław Sawko – 9 medali w klasach Hornet i Latający Holender

Piotr Adamowicz – 7 medali w klasie ¼ tony , mistrzostwo Polski w klasie ORC Sportboat 2016, medale w regatach międzynarodowych

Kpt. Grzegorz Przybylski = jacht „Bagheera” – samotne przejście Atlantyku 1991

Małgorzata i Wojciech Kmitowie – jacht „Temi” - rejs dookoła świata 1993 - 1997

Do szczegółowych danych zapraszamy na stronę Klubu www.akm.gda.pl

Wacław Liskiewicz & Jacek Jettmar