95 LAT SPORTU AKADEMICKIEGO  POLITECHNIKA GDAŃSKA  -  AZS GDAŃSK

Historia Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku nierozerwalnie związana jest z Politechniką Gdańską.

Działalność sportowa zapewne rozpoczęła się wraz z zorganizowaniem się polskich studentów – słuchaczy Technische Hochschule w "Bratniej Pomocy" w roku akademickim  1921/22.

Pierwsze dokumenty mówiące o AZS to: udział delegatów AZS Gdańsk w zjeździe założycielskim Centrali Akademickich Związków Sportowych w Warszawie w dniach 18-19.03.1923 r.,  przyjęcie sekcji wioślarskiej AZS dn. 9 maja 1923 r. do Polskiego Kluby Wioślarskiego w Gdańsku i udział w 1923 r. reprezentacji AZS Gdańsk w Akademickich Mistrzostwach Polski w Krakowie.

Za godło związku przyjęto białego gryfa na czerwonym tle.

AZS Gdańsk był organizacją typowo środowiskową zrzeszającą wyłącznie polskich studentów. Chodziło przede wszystkim o integrację polskich studentów, propagowanie oraz upowszechnianie wychowania fizycznego a na arenie ogólnopolskiej o łączność z Macierzą. Należ jednak odnotować kilka sukcesów sportowych , takich jak udział Feliksa Malanowskiego na Igrzyskach Olimpijskich w 1928 r. w Amsterdamie w biegu na 800 m i w sztafecie, wynik późniejszego profesora PG Feliksa Sautera 3,20 m w skoku o tyczce, tytuły akademickich mistrzów Polski w narciarstwie Stanisława Woyny i Józefa Bachledy. Ogromnym sukcesem propagandowym było powitanie na dworcu w Gdańsku wracających z Igrzysk Olimpijskich z Los Angeles w 1932 r. złotych medalistów: Stanisławy Walasiewicz i Janusza Kusocińskiego, którym nadano tytuły Honorowego Członka AZS Gdańsk.

Członkowie sekcji motorowej angażowali się również w akcjach politycznych na rzecz polskiej listy kandydatów podczas wyborów do Senatu w 1933 r. rozwożąc ulotki propagandowe.

W okresie II Rzeczypospolitej, zwłaszcza w Wolnym Mieście Gdańsku, sport akademicki miał swoje znaczenie narodowe i polityczne. Dla polskich studentów stanowił dodatkową okazję manifestowania polskości Gdańska i przywiązania do Macierzy.

Po zakończeniu II wojny światowej studenci Politechniki Gdańskiej ponownie zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym z wielka energią i entuzjazmem przystąpili do organizacji życia sportowego swojej uczelni i odbudowy sportu wyczynowego na Wybrzeżu Gdańskim.

 

Janusz  Rybicki