„Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” – debata na Politechnice Gdańskiej

30 listopada o godzinie 12:00 w Auli w Gmachu Głównym odbędzie się debata organizowana przez Politechnikę Gdańską i Pracodawców Pomorza we współpracy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego, której tematem będzie aktualny stan terenów postoczniowych, propozycje ich zagospodarowania oraz uwarunkowania ekonomiczno-społeczne związane z realizacją tych planów.

Uczestniczący w dyskusji przedsiębiorcy i naukowcy oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wspólnie spróbują wskazać działania pozwalające zapewnić dynamiczny rozwój terenów Młodego Miasta przy zachowaniu ich dziedzictwa historycznego. Podczas debaty w holu przed aulą można będzie obejrzeć wystawę dotychczasowych projektów zagospodarowania tego obszaru przez poszczególnych inwestorów.

Wprowadzenie wygłoszą prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, oraz prof. Krystyna Dziworska z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego.

Debata będzie mieć charakter zamknięty.