Absolwent PG z Wietnamu po 44 latach znowu na PG

Mgr inż. Nguyen Quang Hung, absolwent Politechniki Gdańskiej, po 44 latach od ukończenia studiów, ponownie odwiedził uczelnię.
Pan Hung, reprezentując podczas wizyty w Gdańsku środowisko wietnamskich absolwentów Politechniki Gdańskiej, spotkał się z prof. Markiem Dzidą, prorektorem ds. kształcenia i dydaktyki oraz odwiedził Wydział Mechaniczny (dawniej Wydział Mechaniczno-Technologiczny), który ukończył w 1974 roku.

Nguyen Quang Hung aktywnie działa w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Witenamskiej oraz w Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Gdańskiej w Hai Phongu, którego celem jest m.in. pomoc członkom stowarzyszenia, organizowanie corocznych spotkań, podtrzymywanie pamięci o studiach w Polsce i utrzymywanie kontaktów koleżeńskich. Tylko w Hai Phongu stowarzyszenie zrzesza 14 absolwentów naszej uczelni z lat 50.–80., kolejnych 30 jest w Hanoi. Szacuje się, że w całym Wietnamie żyje dziś około stu absolwentów Politechniki Gdańskiej, w większości emerytów. Spośród Wietnamczyków z Hai Phongu, którzy studiowali na Politechnice Gdańskiej w latach 1957-1975, część służyła w Marynarce Wojennej, pracowała na uczelniach wyższych lub w przemyśle stoczniowym. Nguyen Quang Hung po ukończeniu studiów i zakończeniu działań wojennych w jego rodzimym kraju pracował w miejscowej stoczni. Był też prezesem firmy handlującej ropą naftową. Obecnie jest na emeryturze.

Dodajmy, że Nguyen Quang Hung jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej (SAPG).

Gościowi z Wietnamu, który przyjechał na zaproszenie władz uczelni, podczas wizyty na Politechnice Gdańskiej towarzyszył kolega ze studiów Bogdan Lubiński, pełnomocnik SAPG ds. kontaktów z Wietnamem.

Gość z Wietnamu wziął również udział w posiedzeniu Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ i przekazał okolicznościową publikację na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów PG, Krzysztofa Dolnego.

Spotkanie PKB+ odbyło się w firmie INNOKREA, która wspiera rozwój nowoczesnego biznesu.

Galeria zdjęć