Diamentowy Grant na badania nad fosforenem

Krzysztof Pyrchla, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, doktorant Szkoły Doktorskiej został laureatem VIII edycji konkursu Diamentowy Grant i otrzyma 220 tys. zł na realizację swojego pierwszego samodzielnego projektu badawczego pn. „Badania wpływu odkształceń na optoelektroniczne parametry nanostruktur fosforenu z użyciem metod mechaniki kwantowej”.

Celem badań jest zaprojektowanie struktur sensorycznych, które posłużą do budowy urządzeń badawczych i pomiarowych wykorzystujących zjawiska występujące w nanoskali i umożliwiających m.in. pomiary przyspieszenia ziemskiego czy masy nanoobiektów.

Jak tłumaczy młody naukowiec, badania będą prowadzone w oparciu o metody mechaniki kwantowej. Ze względu na niestabilność chemiczną fosforenu oraz wysokie koszty jego syntezy, efekty projektu będą wdrażane eksperymentalnie w końcowych etapach realizacji, we współpracy z grupami eksperymentalnymi w USA oraz Chinach.

– Opracowane struktury sensoryczne posłużą do budowy urządzeń, wykorzystujących zjawiska występujące w nanoskali, które będą stanowiły coraz ważniejszą grupę sensorów badawczych i pomiarowych umożliwiających m.in. pomiary przyspieszenia ziemskiego czy masy nanoobiektów – tłumaczy laureat Diamentowego Grantu.

Opiekunem naukowym projektu Krzysztofa Pyrchli jest dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. uczelni.

GRATULUJEMY!!!