Historia ruchu studenckiego PG

Rok 2017, to kilka ważnych rocznic związanych z historią Politechniki Gdańskiej, a szczególnie z  życiem studenckim na PG.

95, 85 i dwa razy 60 oraz 30 lat to obchodzone jubileusze...