Historycy i uczestnicy wydarzeń marca 68 obradowali na Politechnice Gdańskiej

12 marca 2018 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja naukowa "Marzec 1968 w Gdańsku". Jej celem było przypomnienie społeczności naszego regionu, a przede wszystkim młodzieży akademickiej tego, co działo się na uczelni i w mieście dokładnie 50 lat temu.  

Marzec 1968 roku to miesiąc niezwykle ważny nie tylko dla polskiej historii, ale też dla ludzi, którzy poprzez wydarzenia z tamtego okresu symbolicznie weszli w dorosłość – powiedział Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP podczas otwarcia konferencji. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, a do Rady Programowej ze strony Politechniki Gdańskiej zostali powołani prof. Edmund Wittbrodt i prof. Janusz Rachoń.

Podczas konferencji prof. Jacek Namieśnik, rektor PG i dr Henryk Majewski, doradca i sekretarz Konwentu Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016–2020, minister spraw wewnętrznych w roku 1991, wręczyli medale „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”, które otrzymali: Bartosz Bajków, Aniela Białowolska-Tejchman, Regina Czapiewska, Jacek Czapiewski, Jerzy Eisler, Erazm Wojciech Felcyn, Grzegorz Graefling, Maria Grochowska, Wiesław Jasiński, Paweł Kondrakiewicz, Katarzyna Konieczko, Wojciech Kwidziński, Zofia Mazerska, Jan Mazerski, Ryszard Mosakowski, Marian Muczyński, Piotr Osęka, Leonard Pawlukowicz, Romuald Szymkiewicz, Adam Szymski, Jacek Taylor, Krzysztof Włodarski, Tadeusz Woźniak.

Pełna informacja o tym wydarzeniu dostępna jest na stronie konferencji.

Galeria zdjęć