III ogólnopolska konferencja - Implanty 2021

Konferencja "Implanty 2021" organizowana jest przez Instytut Technologii Maszyn i Materiałów oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. 

Termin konferencji: 18 czerwca 2021 r.

Implantologia jako nauka rozwija się nieustannie i każdego roku wprowadzane są innowacje, modyfikacje oraz nowe odkrycia. W ramach proponowanej Konferencji stwarzamy możliwość zaprezentowania aktualnych postępów badań w formie wystąpień/e-plakatów oraz dyskusji dotyczących stosowanych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej implantologii. 

Konferencja jest bezpłatna i  odbędzie się w formie zdalnej.

Więcej informacji na stronie konferencji.

ZAPRASZAMY!