Informacja o posiedzeniu Prezydium i Zarządu SAPG w dniu 21 czerwca 2018 r.

21 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Prezydium a następnie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG.

Przedmiotem obrad posiedzeń było zatwierdzenie nowego wzoru deklaracji członkowskiej, przyjęcie 30 nowych członków SAPG oraz omówienie warsztatów programowych SAPG, które odbyły się w dniach 9-10.05. 2018 r.

Ponadto Zarząd SAPG omówił sprawy bieżące stowarzyszenia, w tym rozwój współpracy z Biurem Karier PG oraz przygotowanie przez PG Biuletynu Absolwenta PG  i ustalił plan pracy na najbliższe miesiące.

Następne posiedzenie Prezydium odbędzie się 17 lipca 2018 r., a posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbędzie się 20 września 2018 roku.