Informacja o posiedzeniu Prezydium i Zarządu SAPG w dniu 22 marca 2018 r.

22 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Prezydium a następnie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG.

Przedmiotem obrad posiedzeń było ustalenie dnia 26 maja 2018 r. Dniem Absolwenta Politechniki Gdańskiej oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 rok.  Ponadto Zarząd SAPG omówił sprawy bieżące stowarzyszenia i ustalił plan pracy na najbliższe miesiące.

Następne posiedzenie Prezydium odbędzie się 19 kwietnia 2018 r., a posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbędzie się 21 czerwca 2018 roku.