Informacja o posiedzeniu Prezydium i Zarządu SAPG w dniu 29 sierpnia 2017 r.

29 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Prezydium a następnie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG.

Przedmiotem obrad Prezydium było omówienie spraw objętych porządkiem obrad Zarządu Stowarzyszenia oraz spraw związanych rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Posiedzenie Zarządu składało się z dwóch części. W pierwszej  części, bardziej uroczystej uczestniczył JM Rektor, prof. Jacek Namieśnik. Po przedstawieniu władz SAPG oraz omówieniu deklaracji programowej SAPG nastąpił najważniejszy punkt posiedzenia, czyli  podpisanie porozumienia pomiędzy Władzami Uczelni a SAPG dotyczącego powołania CENTRUM ABSOLWENTA.  

CENTRUM ABSOLWENTA powinno stać się wizytówką Uczelni, jej aktywności społecznej i relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym a jednocześnie forum integracji i promocji środowiska z pożytkiem dla Uczelni i otoczenia.

Idea CENTRUM ABSOLWENTA stwarza  każdemu absolwentowi, pracownikowi nauki i administracji Uczelni, samorządu administracji w Regionie i samorządu gospodarczego, przedsiębiorcom i politykom, miejsce spotkań, wymiany myśli i doświadczeń, budowania osobistych i grupowych relacji, wspierania Uczelni, biznesu i samorządu w inicjatywach wzmacniających miejsce i rolę Uczelni, Regionu i organizacji społecznych.

W drugiej części posiedzenia Zarząd omówił i jednogłośnie zatwierdził Ramowy Plan Zamierzeń Stowarzyszenia na bieżącą kadencję.

Kolejne posiedzenie Prezydium zaplanowano 14 września 2017 r., natomiast posiedzenie Zarządu odbędzie się 16 listopada 2017 r.