Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG w dniu 14 września 2017 r.

14 września 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. W posiedzeniu uczestniczyła Komisja Historyczna i zostały omówione przygotowania do nadchodzących Jubileuszy.

Członkowie Prezydium zapoznali sięrównież z informacją nt. spraw organizacyjnych dotyczacych Balu Politechniki Gdańskiej zaplanowanego na początek  2018 roku.

Ponadto omówione zostały sprawy bieżące dotyczące m.in. Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej.

Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem 12 pażdziernika 2017 r.