Informacja o Posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w dniu 12 października 2017 r.

12 października 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. W posiedzeniu uczestniczył Pan Bogdan Lubiński, który został powołany przez SAPG na Koordynatora ds Współpracy z absolwentami PG z Wietnamu. Ponadto zostały omówione przygotowania do nadchodzących Jubileuszy.

Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się 22 listopada 2017 r., czyli po Uroczystym Posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, poświęconym ważnym rocznicom na naszej Uczelni.