Informacja o Posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w dniu 16 listopada 2017 r.

16 listopada 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Na posiedzeniu zostały omówione przygotowania do nadchodzących Jubileuszy. Ponadto Prezydium Zarządu SAPG wybrało przedstawicieli SAPG do Zespołu Roboczego ds. Centrum Absolwenta w następujących osobach: Kol. Krzysztof Dolny (Wiceprzewodniczący SAPG), Kol. Ryszard Markowski, Kol. Włodzimierz Ziółkowski.

Ponowne spotkanie Prezydium nastąpi na posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 13.30, po Uroczystym Posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, poświęconym ważnym rocznicom na naszej Uczelni.