Informacja o Posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w dniu 25 stycznia 2018 r.

25 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG.

W związku z wpłynięciem rezygnacji z funkcji przewodniczącego SAPG kol. Ryszarda Trykosko i rezygnacji z Prezydium Zarządu kol. Georgisa Bogdanisa, Prezydium Zarządu SAPG podjęło decyzję o zwołaniu Zarządu SAPG dotyczącego wyboru nowego Przewodniczącego SAPG i uzupełnienia składu Zarządu i Prezydium Zarządu.

Posiedzenie Zarządu SAPG odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 15.00