Politechnika Gdańska czwarta wśród uczelni technicznych i dziewiąta wśród wszystkich uczelni akademickich w kraju

W najnowszej edycji prestiżowego rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła dziewiątą pozycję wśród wszystkich uczelni w kraju i czwartą wśród uczelni technicznych (ex aequo z Politechniką Śląską).

To najwyższa lokata PG w historii tego publikowanego od 1999 roku zestawienia!

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” uwzględnia wszystkie polskie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Minister Nauki i Informatyzacji.

W tegorocznej edycji, prowadzonego od 1999 roku, badania brano pod uwagę 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz pozycję absolwentów na rynku pracy. Na czele rankingu uplasowały się (ex aequo) Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Najwyższą pozycję wśród trójmiejskich uczelni zajął Gdański Uniwersytet Medyczny – 7 miejsce. Uniwersytet Gdański zajął 24 pozycję (ex aequo ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach). Pełne zestawienie dostępne jest na stronie internetowej rankingu.