Politechnika Gdańska doceniona za wysokie standardy bezpieczeństwa technicznego

Politechnika Gdańska została doceniona przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017 w kategorii „Jednostka badawczo-rozwojowa/szkoła wyższa” i otrzymała dyplom „w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymywania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkładu w stabilny rozwój polskiej gospodarki”.

Nagrody laureatom rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017 wręczono podczas piątej edycji konferencji Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, technika, przemysł”.

W tegorocznej edycji rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo, instytucje i stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe oraz szkoły wyższe”. Do rankingu przystąpiło 140 firm i instytucji. Więcej informacji o rankingu i laureatach można znaleźć na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.