Ruszają zapisy na IV edycję Szkoły Giełdowej

Fundacja GPW oraz Politechnika Gdańska zapraszają do udziału w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie”, który odbędzie się w dniach 18–20 stycznia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Szkoła przeznaczona jest dla wszystkich obecnych i przyszłych inwestorów, których fascynuje giełda i chcieliby dowiedzieć się więcej na jej temat. W ramach 14-godzinnego kursu weekendowego słuchacze poznają szczegóły dotyczące dostępnych instrumentów finansowych, kryteriów wyboru rachunków inwestycyjnych, oceny fundamentalnej i technicznej spółek oraz kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego.

Zajęcia prowadzone są przez doradców inwestycyjnych, maklerów giełdowych oraz pracowników uczelni. Każdy uczestnik uzyska certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Szczegółowe informacje o kursach na stronie zie.pg.edu.pl/szkola-gieldowa

Zapisy: gpw.pl/szkola-gieldowa-zapis

E-mail: szkola.gieldowa@zie.pg.gda.pl

Facebook: facebook.com/events/310499323009780/