Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP) – nowe narzędzie wsparcia

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło nowe narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP) –  I ścieżka Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt. Instrument STEP pozwala sprawdzić dany pomysł na projekt, oraz to, czy jest szansa uzyskania na niego dofinansowania z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

 

Ogólnopolskie narzędzie Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP) zostało zaadresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy są zainteresowani prowadzeniem prac B+R+I, ale do tej pory nie korzystali ze środków europejskich.

Aby skorzystać z instrumentu STEP wystarczy wejść na stronę internetową www.poir.gov.pl/step, wypełnić formularz i wysłać go do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu. Następnie konsultanci sprawdzą, czy dany pomysł wpisuje się w Program Inteligentny Rozwój lub wskażą inne źródła jego sfinansowania. Jeśli dany pomysł wpisuje się w POIR, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umożliwi pomysłodawcy współpracę z ekspertem branżowym lub z zakresu analizy finansowej. Zostanie przez nich przygotowana analiza mocnych oraz słabych stron pomysłu. Ponadto wskażą oni te elementy, które warto wzmocnić ubiegając się o środki z Programu Inteligentny Rozwój.

Formularz i dokumentacja instrumentu dostępne są na stronie www.poir.gov.pl/step.