Świąteczne posiedzenie Zarządu SAPG

19 grudnia 2017 r. w Sali Senatu PG odbyło się ostatnie w roku 2017 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które podzielne było na dwie części.

W pierwszej, mającej charakter spotkania świąteczno-noworocznego, spotkaliśmy się z kierownictwem Uczelni. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ i zaproszeni goście.

W drugiej, roboczej części posiedzenia rozpatrzono punkty objęte porządkiem obrad, w tym m.in. kol. Marian Muczyński przedstawił informację nt. przygotowań do Balu Politechniki Gdańskiej zaplanowanego na dzień 27 stycznia 2018 roku.

Ponadto Zarząd SAPG przyjął do Stowarzyszenia 17 nowych członków.

Cieszymy się i liczymy na aktywną współpracę!