Terminarz posiedzeń Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG

SAPG ustaliło terminarz spotkań Stowarzyszenia w 2017 roku.

Posiedzenia Prezydium odbywać się będą kolejno: 25 stycznia, 15 lutego, 22 marca, 19 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 23 sierpnia, 13 września, 18 października oraz 22 listopada 2017 r.

Z kolei posiedzenia Zarządu zaplanowano w dniach: 22 marca, 21 czerwca, 13 września oraz 13 grudnia 2017 r.