Terminarz posiedzeń Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG

SAPG ustaliło terminarz najbliższych spotkań Stowarzyszenia.

Posiedzenia Prezydium odbywać się będą kolejno: 21 czerwca, 6 września, 18 października oraz 22 listopada 2018 r.

Z kolei posiedzenia Zarządu zaplanowano w dniach: 21 czerwca, 20 września oraz 13 grudnia 2018 r.

Oczywiście, jeżeli wystąpi taka potrzeba będziemy spotykać się częściej!!!