To już 50 lat - Zjazd Absolwentów Wydz. Chemicznego

W dniu 25 maja 2019 roku na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej odbył się zjazd absolwentów Wydziału Chemicznego z okazji 50-lecia ukończenia studiów.  W uroczystość wzięli udział absolwenci dwóch roczników studiów: 1963-1969 (studia trwały 11 semestrów, z czego w pierwszym semestrze studenci odbywali praktykę robotniczą) oraz 1964-1969 (już tylko 10 semestrów) – łącznie 102 osoby.

Zaproszenie zostali również, nieliczni już, nauczyciele akademiccy, z którymi mieliśmy zajęcia, władze uczelni z prof. Piotrem Dominiakiem, p.o. Rektora PG, władze Wydziału Chemicznego, z Dziekanem, prof. Sławomirem Milewskim oraz władze Stowarzyszenia Absolwentów PG.  Rejestracja przybyłych absolwentów odbywała się w Sali Senatu PG, co umożliwiło im zwiedzenie tego ważnego dla społeczności akademickiej miejsca i obejrzenie galerii rektorów.

Tradycyjnie, wspólne zdjęcie zostało wykonane na schodach przed Gmachem Głównym, a oficjalna część spotkania odbyła się w odrestaurowanym Audytorium Chemicznym. Minutą ciszy uczciliśmy zmarłych nauczycieli akademickich, koleżanki i kolegów oraz zmarłego niedawno Rektora PG, prof. Jacka Namieśnika. Zebranych powitali kolejno: p.o.  Rektora PG, prof. Piotr Dominiak oraz Dziekan Wydziału Chemicznego prof. Sławomir Milewski, który omówił obecną sytuację Wydziału. Następnie, prof. Janusz Rachoń (absolwent z 1969 roku) przedstawił historię Politechniki Gdańskiej od jej powstania po dzień dzisiejszy, wplatając w nią wątki prywatne.

Po tym wystąpieniu nastąpiło wręczenie absolwentom przez Rektora PG honorowych dyplomów i okolicznościowych medali, a także przez Dziekana Wydziały Chemicznego pamiątkowych albumów „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie chemii”. Należy dodać, że spośród absolwentów z 1969, aż 14 osób uzyskało tytuły profesora: Marek Biziuk, Jerzy Błażejowski (pierwszy dziekan Wydziału Chemii UG, przewodniczył także Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego), Ewa Dobosz-Klimiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Barbara Gończ-Becker, Ilona Jabłczyńska-Kołodziejska (zmarła w 2016),  Bernard Lammek (był także Dziekanem Wydziału Chemii i Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego), Marian Naczk (Uniwersytet Antigonish w Nowej Szkocji w Kanadzie, zmarł w 2013), Jerzy Pikies, Janusz Rachoń (był także Rektorem PG i senatorem RP), Halina Szeląg (zmarła w 2014), Maria Śliwińska-Szpakowska, Elżbieta Wądołkowska-Niemirycz, Bogdan Zygmunt i Zbigniew Żurek (był także dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Krakowskiej).

Spośród nauczycieli akademickich z tamtych lat obecni byli: prof. Wiesław Wojnowski, prof. Włodzimierz Zwierzykowski, dr Bogna Makuch, dr Jerzy Nagler i dr Tadeusz Zimiński. Spotkanie przebiegło w nostalgicznie-wspomnieniowej atmosferze. Po spotkaniu była okazja zwiedzić nowe inwestycje PG i Wydziału Chemicznego, a jest tego sporo. W czasie studiów nie było nawet budynku Chemii C, nie mówiąc o ostatnio zbudowanym audytorium w tym budynku, podziemnych przejściach pomiędzy budynkami A, B i C i „Luwrze”, czyli salce seminaryjno-konferencyjnej z przeszklonym dachem. Nowością były też budynki Nanotechnologii 1 i 2, dziedzińce Heweliusza i Farenheita, budynki Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Nawet Gmach Główny zmienił się istotnie, zrekonstruowano detale architektoniczne umieszczone na fasadzie, uzupełnione lub odtworzone wg planów gmachu z 1904 r. (zrekonstruowano m.in.  4 miedziane maski lwów) oraz wieżę zegarową z  pozłacaną rzeźbę Alegorii Nauki.  Na zakończenie oficjalnej części odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku w budynku Chemii C (sala 01.16 pod nowym audytorium, w przyszłości ma tu być bar studencki).

Wieczorna część zjazdu odbyła się  w pięknie położonym nad samym morzem hotelu EUREKA (Centrum szkoleniowo-edukacyjne PG, dawny Hotel Zatoka) w Sopocie. Postanowiliśmy spotykać się częściej.

Marek Biziuk