Wybór nowego przewodniczącego SAPG

Dnia 22 lutego 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, mające na celu wybór nowego przewodniczącego SAPG oraz uzupełnienie składu  prezydium.

Przewodniczącym SAPG został wybrany dotychczasowy wiceprzewodniczący Kol.  Krzysztof Dolny.

Na funkcję wiceprzewodniczącego został wybrany kol. Włodzimierz Ziółkowski, a skład prezydium uzupełniła  kol. Aleksandra Orent.

Nowy przewodniczący wygłosił exposé, którego głównymi założeniami są kontynuacja uchwalonego planu pracy w trakcie całej kadencji ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie współczesnych narzędzi IT w bieżącym funkcjonowaniu Stowarzyszenia:

  • zainicjowanie  procesu komunikacji z absolwentami z wykorzystaniem  Elektronicznej Księgi Absolwentów,
  • popularyzację EKA wśród absolwentów Politechniki Gdańskiej,
  • uporządkowanie treści dotyczących Stowarzyszenia na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej,
  • przygotowanie treści do biuletynów i opracowanie sposobu przekazu ich do absolwentów,

  • stworzenie ścieżki do realizacji wpłat na cele programowe SAPG wraz z opracowaniem  publikacji listy darczyńców.

Posiedzenie Zarządu odwiedził również Kol. Ryszard Trykosko, były przewodniczący SAPG. W tym miejscu Zarząd SAPG pragnie jeszcze raz podziękować Kol. Ryszardowi za trud i czas poświęcony na pełnienie funkcji przewodniczącego Stowarzyszenia. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!