Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku wybrał pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej.

W skład Rady wchodzi 7 członków: 3 z grona pracowników, 3 spoza uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:

prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, 

dr inż. Agnieszka Landowska,

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG.

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

● pani Roksana Ciurysek-Gedir – dyrektor oddziału Pekao S.A. w Londynie,

● pan Sławomir Halbryt – prezes zarządu Sescom S.A., prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej, prezes zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A., prezes zarządu Project Evolution Sp. z o.o.,

● pan Marek Piechocki – prezes zarządu LPP S.A.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Funkcję tę obecnie pełni Jakub Brzoska.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Obsługę administracyjną Rady prowadzi Biuro Rektora.