Wystawa „Trzymajmy się morza! Stulecie Ligi Morskiej i Rzecznej”

Wystawa, przygotowana przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Akademię Marynarki Wojennej, której współorganizatorem jest Biblioteka Politechniki Gdańskiej prezentowana będzie od 5-12 kwietnia 2019 roku w holu  Gmachu Głównego PG.

Wernisaż (otwarcie) wystawy odbędzie się 05 kwietnia (piątek) o godzinie 11.00. 

W imieniu  Prorektora PG Prof. M. Dzidy i Zarządu AKWM serdecznie zapraszamy do udziału w otwarciu i propagowaniu oglądania tej wystawy.  Jest to bowiem wyjątkowa okazja do poznania bardzo zasłużonej dla Polski organizacji, która nadal działa i ma kilkadziesiąt tysięcy członków w całej Polsce.  

Trzymajmy się morza! (S.Staszic)

Parking dla gości PG jest przy ulicy Fiszera.

O wydarzeniu ==>>>