XX-lecie konkursu o Nagrodę im. Małgorzaty Dominiak

Z okazji jubileuszu  XX-lecia konkursu o Nagrodę im. Małgorzaty Dominiak dla najlepszych uczniów-biologów z liceów ogólnokształcących województwa pomorskiego, Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia zaprasza na koncert wybitnego pianisty jazzowego Sławka Jaskułke.

Przed koncertem wręczone zostaną nagrody laureatom tegorocznego konkursu.

Gośćmi wydarzenia będą też zdobywcy nagród i wyróżnień w poprzednich dziewiętnastu edycjach konkursu i ich nauczyciele.

Uroczystość i koncert odbędą się 10 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godz. 18.00 w Auli Politechniki Gdańskiej (Gmach Główny PG).

Wstęp wolny.

Uroczystości będzie towarzyszyć zbiórka pieniędzy, które będą  przeznaczone na wspieranie młodych naukowców.

Patronka konkursu:

Małgorzata Dominiak (1948-1997) urodziła się w Radomiu. Po ukończeniu tamże Liceum Ogólnokształcącego im. płk Dionizego Czachowskiego rozpoczęła studia biologiczne na  Uniwersytecie Wrocławskim. W 1971 roku otrzymała tytuł magistra nauk biologicznych w zakresie zoologii. Od zakończenia studiów mieszkała i pracowała w Trójmieście. W okresie 1971-1972 była asystentką w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1973 roku uczyła biologii w szkołach średnich Trójmiasta. Najpierw (do 1992 r.) w Studium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Gdyni (studium to zostało później przekształcone w Studium Nauczycielskie, obecnie – X LO). Podczas pracy w studium poza zajęciami z biologii uczyła również biomedycznych podstaw rozwoju. W 1992 roku podjęła pracę w nowo powołanym XX LO w Gdańsku, pozostając w nim aż do śmierci w lipcu 1997 roku. Pracując w Studium Nauczycielskim prowadziła m.in. lekcje pokazowe biologii dla nauczycieli szkół średnich. Jej uczniowie brali udział w olimpiadach biologicznych i ekologicznych. Była nauczycielem bardzo lubianym przez młodzież. Poświęcała jej dużo czasu, jako wychowawca, nauczyciel biologii, opiekun drużyny harcerskiej.

fot. Dominik Staniszewski