Zjazd absolwentów WZiE

Zjazd Absolwentów WZiE odbędzie się 17 listopada 2018 r. na Dziedzińcu Fahrenheita PG w godz. 18.00-24.00.

W pierwszej części będziemy mieli okazję do wysłuchania wystąpienia dr. Andrzeja Karalusa pt.: "Mity współczesnego Kapitalizmu".

Druga część to zabawa taneczna na dziedzińcu PG z DJ Sławkiem Bieńkiem!

Zjazd Absolwentów jest przede wszystkim okazją do rozmowy z dawno nie widzianymi koleżankami i kolegami ze studiów, z wykładowcami i władzami Wydziału.

To wszystko w przemiłej muzycznej oprawie i pięknym uczelnianym wnętrzu – na jednym z malowniczych dziedzińców Gmachu Głównego PG.

Udział w nim jest odpłatny i wynosi 30 PLN/osoba - (w tym jubileuszowy Album 25-lecia WZiE).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Edyta.Drajska@zie.pg.gda.pl

Wpłaty należy dokonać na konto:  06 1090 1098 0000 0001 3760 3473 
( z dopiskiem: Imię i Nazwisko, kierunek i rok ukończenia studiów).

Liczba miejsc ograniczona!