.

Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG

 • 19 grudnia 2016 r. w Sali Senatu PG odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które podzielne było na dwie części. W pierwszej, mającej charakter spotkania świąteczno-noworocznego, spotkaliśmy się z kierownictwem Uczelni. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+.

   

  W drugiej, roboczej części posiedzenia rozpatrzono punkty objęte porządkiem obrad.

  Dokonano wyboru nowego sekretarza Stowarzyszenia, w związku ze złożoną, ze względów zawodowych, rezygnacją kol. Szczepana Gapińskiego. Nowym sekretarzem wybrano kol. Ewę Kiepajło. Członkowie Zarządu podziękowali kol. Szczepanowi Gapińskiemu za wkład pracy w działalność organizacyjną, jednocześnie pogratulowali wyboru kol. Ewie Kiepajło życząc, podobnie jak z kol. Sz. Gapińskim, wzorowo układającej się współpracy.

   

  W kolejnym punkcie obrad członkowie Zarządu zapoznali się z informacją o odbytym spotkaniu członków Prezydium z prof. Jackiem Namieśnikiem, Rektorem PG. Omawiano m.in. sprawy związane z: współpracą z dziekanami Wydziałów, rewitalizacją budynku Hydromechaniki, współpracą z administracją Uczelni, sprawy promocji oraz przepływu informacji. Z zainteresowaniem Rektora spotkała się działalność powołanej w ramach Stowarzyszenia Komisji Historycznej, Złotej Księgi Absolwentów oraz związana z tym sprawa Donatorów.

   

  Informację na temat pracy powołanej w ramach Stowarzyszenia Komisji Historycznej przedstawił kol. Georgis Bogdanis, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia. Poinformował on o aktualnym stanie prac, podkreślił, że skład Komisji ma charakter otwarty, stąd do prac włączani będą kolejni członkowie Stowarzyszenia.

   

  Sprawozdanie z przebiegu prac przygotowawczych do Jubileuszowej 45.Bazuny przedstawił kol. Ryszard Markowski. Na dzisiaj posiadamy 3. Patronaty Honorowe: Marszałka Województwa Pomorskiego, JM Rektora Politechniki Gdańskiej oraz Wójta Gminy Przywidz. Zostały przygotowane projekty plakatów oraz bilbordów imprezy. Do zaplanowanych wykonawców wysyłane są projekty umów. Prowadzone są uzgodnienia z Komendą Chorągwi ZHP w zakresie aktywnego udziału harcerzy w przeglądzie studenckiej piosenki turystycznej.

   

  Kolejną informację nt. stanu przygotowań do Balu Politechniki Gdańskiej zaplanowanego na dzień 25 lutego 2017 roku przedstawił kol. Marian Muczyński, kierujący pracami organizacyjnymi balu.

   

  W sprawach bieżących kol. Jacek Jettmar poinformował członków SAPG, że kontynuowane są działania związane z przyszłorocznym konkursem „Czerwonej Róży” pt. Wychowanie Morskie Studentów. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem w środowisku uczelnianym, stąd rozważana jest możliwość wyodrębnienia go w oddzielny projekt.