Bal Politechniki Gdańskiej

 

   

 

 

Zapraszamy

na Noworoczny Bal Rodziny Politechnicznej, który w roku 2018 odbędzie się 27 stycznia, tj. w sobotę, w Gmachu Głównym PG!

 

Pionierzy tańca towarzyskiego 1910-18