Noworoczny Bal Rodziny Politechnicznej
w roku 2018 odbędzie się 27 stycznia, tj. w sobotę,
w Gmachu Głównym PG!

 

 

Pionierzy tańca towarzyskiego 1910-18