29 sierpnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Władzami Politechniki Gdańskiej a SAPG w sprawie powołania CENTRUM ABSOLWENTA.

Więcej informacji na ten temat na stronie