Wesprzyj nasze Stowarzyszenie – zostań Donatorem SAPG

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej od ponad 30 lat utrzymuje kontakt z absolwentami włączając ich do aktywnej pracy na rzecz uczelni.  Bez społecznego zaangażowania członków Zarządu i aktywnych działaczy SAPG nie byłaby możliwa realizacja wielu naszych działań i ścisła współpraca Politechniką Gdańską.
Promujemy naukowe, gospodarcze, kulturalne i społeczne inicjatywy naszej Alma Mater.
Dbamy także o poszanowanie tradycji i kultury akademickiej.
Naszą działalność kierujemy do wszystkich absolwentów Politechniki Gdańskiej. Wydawany przez nas Biuletyn Absolwenta PG dociera do szerokiego grona osób.

Działalność SAPG jest w 90 % finansowana z dobrowolnych wpłat absolwentów . Dzięki hojności i życzliwości ofiarodawców możemy realizować cele statutowe i uczestniczyć w licznych projektach.

Wspomagając nas finansowo możesz zostać Członkiem Wspierającym lub Donatorem Stowarzyszenia

Lista osób finansujących zostanie zaprezentowana na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.

Dotacje prosimy przekazywać na konto SAPG:
Numer rachunku odbiorcy: 33 1020 1811 0000 0702 0096 6531
Nazwa odbiorcy: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW