Donacje i donatorzy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Donacje i donatorzy

Wesprzyj nasze Stowarzyszenie – zostań Donatorem SAPG

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej od ponad 30 lat utrzymuje kontakt z absolwentami włączając ich do aktywnej pracy na rzecz uczelni.  Bez społecznego zaangażowania członków Zarządu i aktywnych działaczy SAPG nie byłaby możliwa realizacja wielu naszych działań i ścisła współpraca Politechniką Gdańską.
Promujemy naukowe, gospodarcze, kulturalne i społeczne inicjatywy naszej Alma Mater.
Dbamy także o poszanowanie tradycji i kultury akademickiej.
Naszą działalność kierujemy do wszystkich absolwentów Politechniki Gdańskiej. Wydawany przez nas Biuletyn Absolwenta PG dociera do szerokiego grona osób.

Działalność SAPG jest w 90 % finansowana z dobrowolnych wpłat absolwentów. Dzięki hojności i życzliwości ofiarodawców możemy realizować cele statutowe i uczestniczyć w licznych projektach.

Wspomagając nas finansowo możesz zostać Członkiem Wspierającym lub Donatorem Stowarzyszenia

Dotacje prosimy przekazywać na konto SAPG:
Numer rachunku odbiorcy: 33 1020 1811 0000 0702 0096 6531
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW

Donatorzy SAPG

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
NIP: 957 08 05 805
e-mail: biuro@sapg.pl