Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej przyjął, że w kadencji lat 2017 – 2019, realizacja celów statutowych Stowarzyszenia odbywać się będzie w następujących obszarach działania obejmujących szeroko rozumiane sfery:

  1. PROMOCJI,
  2. WIEDZY I KULTURY,
  3. HISTORII,
  4. WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI,
  5. DOSKONALENIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH,
  6. CENTRUM ABSOLWENTA
  7. INNE INICJATYWY.

Zadania SA PG na kadencję 2017/2019 przyjęte przez Zarząd  ujęto w Ramowym Planie Zamierzeń, który ma charakter dokumentu otwartego, będzie mógł być w każdej chwili uzupełniony nowymi inicjatywami.

 

Ramowy Plan Zamierzeń SAPG