Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej przyjął, że w kadencji lat 2015 – 2017, realizacja celów statutowych Stowarzyszenia odbywać się będzie w 4. obszarach działania obejmujących szeroko rozumiane sfery:

  1. PROMOCJI,
  2. WIEDZY,
  3. KULTURY,
  4. WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI.

Zadania SA PG na kadencję 2015/2017 przyjęte przez Zarząd  ujęto w Ramowym Planie Zamierzeń, który ma charakter dokumentu otwartego, będzie mógł być w każdej chwili uzupełniony nowymi inicjatywami.

 

Ramowy Plan Zamierzeń SAPG