Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej przyjął, że w kadencji lat 2019 – 2021, realizacja celów statutowych Stowarzyszenia odbywać się będzie w następujących obszarach działania obejmujących szeroko rozumiane sfery:

  1. PROMOCJI,
  2. WIEDZY I KULTURY,
  3. HISTORII,
  4. WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI,
  5. DOSKONALENIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH,
  6. CENTRUM ABSOLWENTA
  7. INNE INICJATYWY.

Dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia Absolwentów PG oraz zadania na kadencję 2019/2021 zawarte są w liście Przewodniczącego SAPG, Kol. Krzysztofa Dolnego.

 

List Przewodniczącego SAPG do Absolwentów