Działalność stowarzyszenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Działalność stowarzyszenia

Działalność stowarzyszenia w 2022 roku

Podsumowanie działalności w 2022 roku to wystąpienie Przewodniczącego SAPG na posiedzeniu Senatu PG w dniu 14 grudnia br.
Dzień później, czyli 15 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i przedstawicieli Honorowej Rady Przewodniczących SAPG oraz reprezentanci Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ z władzami uczelni z udziałem Przewodniczącego Rady Uczelni PG. W spotkaniu uczestniczyli też Przewodniczący i Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PG oraz pracownicy Biura Karier i Absolwentów.

Prezentacja Przewodniczącego SAPG - zobacz treść wystąpienia

====================================================================================================