Informacja o posiedzeniu Prezydium i Zarządu SAPG w dniu 22 marca 2018 r. Informacja o posiedzeniu Prezydium i Zarządu SAPG w dniu 22 marca 2018 r.


22 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Prezydium a następnie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Przedmiotem obrad posiedzeń było ustalenie dnia 26 maja 2018 r. Dniem Absolwenta...

Wybór nowego przewodniczącego SAPG Wybór nowego przewodniczącego SAPG


Dnia 22 lutego 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, mające na celu wybór nowego przewodniczącego SAPG oraz uzupełnienie składu...

Zarobki absolwentów PG w czołówce uczelni w Polsce Zarobki absolwentów PG w czołówce uczelni w Polsce


Firma doradztwa HR Sedlak & Sedlak przeanalizowała wynagrodzenia osób z tytułem magistra wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2017 roku. ...

Informacja o Posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w dniu 25 stycznia 2018 r. Informacja o Posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w dniu 25 stycznia 2018 r.


25 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. W związku z wpłynięciem rezygnacji z funkcji przewodniczącego SAPG kol. Ryszarda Trykosko i...

Świąteczne posiedzenie Zarządu SAPG Świąteczne posiedzenie Zarządu SAPG


19 grudnia 2017 r. w Sali Senatu PG odbyło się ostatnie w roku 2017 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które podzielne było na dwie części. W pierwszej,...

Terminarz posiedzeń Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG Terminarz posiedzeń Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG


SAPG ustaliło terminarz spotkań Stowarzyszenia w 2017 roku. Posiedzenia Prezydium odbywać się będą kolejno: 25 stycznia, 15 lutego, 22 marca, 19 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 23 sierpnia,...

Informacja o Posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w dniu 16 listopada 2017 r. Informacja o Posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w dniu 16 listopada 2017 r.


16 listopada 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Na posiedzeniu zostały omówione przygotowania do nadchodzących Jubileuszy. Ponadto Prezydium...

Informacja o Posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w dniu 12 października 2017 r. Informacja o Posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w dniu 12 października 2017 r.


12 października 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. W posiedzeniu uczestniczył Pan Bogdan Lubiński, który został powołany przez SAPG na...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG w dniu 14 września 2017 r. Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG w dniu 14 września 2017 r.


14 września 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. W posiedzeniu uczestniczyła Komisja Historyczna i zostały omówione przygotowania do...

Informacja o posiedzeniu Prezydium i Zarządu SAPG w dniu 29 sierpnia 2017 r. Informacja o posiedzeniu Prezydium i Zarządu SAPG w dniu 29 sierpnia 2017 r.


29 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Prezydium a następnie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Przedmiotem obrad Prezydium było omówienie spraw objętych porządkiem obrad...

Sprawozdanie z działalności SAPG za lata 2015-2017 Sprawozdanie z działalności SAPG za lata 2015-2017


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej za lata 2015-2017.   ...

Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG


19 grudnia 2016 r. w Sali Senatu PG odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


24 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. Głównym tematem spotkania było omówienie spraw...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


20 października 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy...

Zainaugurowano nowy rok akademicki 2016/2017. Nagroda dla najlepszego studenta. Zainaugurowano nowy rok akademicki 2016/2017. Nagroda dla najlepszego studenta.


4 października 2016 roku o godz. 11.15 w Auli Politechniki Gdańskiej uroczystym posiedzeniem Senatu zainaugurowano nowy...

Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG


22 września 2016 r. w Sali Senatu PG odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, w którym...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


25 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu SAPG. W trakcie obrad dokonano omówienia stanu realizacji wniosków Walnego Zebrania...

Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Zarządu SAPG


23 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu SAPG. Zarząd dokonał podsumowania rocznej działalności Stowarzyszenia obecnej kadencji, którą...

Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu SAPG


21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu SAPG. Głównym tematem posiedzenia były sprawy organizacyjne związane z...