List gratulacyjny SAPG dla JM Rektora PG

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej złożyło serdeczne gratulacje JM Rektorowi PG.

Życzymy, aby czas sprawowania tej zaszczytnej misji przyniósł Waszej Magnificencji satysfakcję
i zaowocował umocnieniem pozycji naszej Alma Mater jako uczelni badawczej oraz podniesieniem
jej krajowej i międzynarodowej rangi.

Pragniemy zapewnić o gotowości do dalszej współpracy i szerokiego wsparcia w dążeniu
do osiągnięcia założonych przez Pana celów.

List gratulacyjny