Jubileusze: 95, 85, 60, 40 i 30-lecie!

W tym roku skumulowało się kilka ważnych rocznic związanych z historią Politechniki Gdańskiej, a szczególnie z życiem studenckim na PG. Przecież uczelnia wyższa to nie są jedynie mury i budynki, ale także ludzie, którzy je wypełniają i to oni tworzą atmosferę i historię. Lata studiów to lata intensywnego rozwoju i to nie tylko naukowego. To lata gdy kształtowały się nasze osobowości, przyzwyczajenia, modele życia, upodobania, które często miały wystarczyć na całą resztę życia. Na pewno dużą mobilizacją było przebywanie w grupie równie jak my „głodnych życiowo“ kolegów i koleżanek, i to nie tylko w przypadku, gdy mieszkało się w akademiku. Różnorodność działań studentów odzwierciedla różnorodność ich zainteresowań. Każdy, jeśli tego chciał, mógł znaleźć coś dla siebie.

Pierwsi studenci - Polacy pojawili się na uczelni gdańskiej już w r. 1904, studiowali w niej przez wszystkie lata do wojny, a po wojnie już w polskiej Politechnice Gdańskiej. Pierwszą polską organizacją był założony 3.05.1913 r Związek Akademików Gdańskich. Była to organizacja tajna. W listopadzie 1918 r. reaktywowano działalność ZAG, który przyjął nazwę ZAG - „Wisła“. Była to korporacja, która doprowadziła do utworzenia Bratniej Pomocy Zrzeszenie Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej. W ramach Bratniej Pomocy, zgodnie z jej statutem, do wybuchu wojny działały cztery korporacje studenckie: ZAG - „Wisła“ od roku 1921, „Helania“ od roku 1923, „Gedania“ od roku 1924 i „Rozewia“ od roku 1926.

W tym też czasie (ok. roku 1922) powstał Akademicki Związek Sportowy,  wzorowany na podobnych istniejących już AZS-ach  we Lwowie,  Wilnie, Krakowie, Warszawie i Poznaniu. AZS istnieje więc już 95 lat, z przerwą na lata wojenne i krótki okres (1949-1956), gdy nosił nazwę Akademickie Zrzeszenie Sportowe.  Nieco później (w Gdańsku w 1932 r., a więc świętujemy 85-lecie) powstał Akademicki Związek Morski Rzeczpospolitej Polskiej, reaktywowany w 1945 r., którego tradycje kultywuje obecnie Akademicki Klub Morski.  Politechnika Gdańska, od 1945 r. już jako polska uczelnia, ulegała wielu transformacjom. 

Bujny rozkwit życia studenckiego datuje się od 1956 r. W 1957 r powstał, unikalny w skali krajowej, Uczelniany Parlament Studencki. 25 listopada 1957 roku w auli Politechniki Gdańskiej odbyła się pierwsza sesja Uczelnianego Parlamentu ZSP. W tym roku obchodzimy więc jego 60-lecie. Swoje 60-lecie obchodzi również SSP Techno-Service, ponieważ prekursor Spółdzielni, Studenckie Przedsiębiorstwo Wytwórczo - Usługowe powstało także w 1957 roku. Był to okres, gdy powstało wiele innych organizacji i grup, m.in.:  Krąg Starszoharcerski „ZODIAK“ działający w latach 1957 – 1963, Studencki Zespół Satyryków, później „Teatrzyk Bim-Bom” (1954-1960), Zespół Dramatyczny Politechniki, później „Kabały” (1954-1962) czy zespół muzyczny  „Flamingo” (1958-1970). Do dzisiaj działają Studencka Agencja Radiowa (od 1957 r., a więc obchodząca 60 lecie) oraz Kronika Studencka (od 1958). Studenci żywo reagowali także na wydarzenia polityczne w Polsce. W przyszłym roku będziemy obchodzili 50 rocznice Wydarzeń Marcowych 1968, w której studenci Politechniki odegrali wiodąca w Trójmieście rolę.  Aktywność studencka z okresu studiów zaowocowała także powstaniem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. W tym roku akademickim obchodzimy 30-lecie jego powstania, zainicjowanego w 1987 r. przez ówczesnego Rektora PG, prof. Bolesława Mazurkiewicza. Pierwsze walne zebranie odbyło się 20.05.1988 r.

Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o wspomnianych wyżej wydarzeniach i organizacjach odsyłam do monografii Życie Studenckie na Politechnice Gdańskiej, [red.] M. Biziuk, SAPG, Gdańsk 2005.

Marek Biziuk    

Zapisz