Członkowie Komisji Historycznej intensywnie pracują  nad przygotowaniem do obchodów tegorocznych
Jubileuszy.


Wkrótce szczegóły!