Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

NIP: 957 08 05 805

tel.: +48  536 342 553

e-mail: biuro@sapg.pl

Konto: PKO BP SA II O/Gdańsk Nr 33 1020 1811 0000 0702 0096 6531

Więcej informacji w dziale Władze SAPG

===========================================================================================