Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

NIP: 957 08 05 805

tel.: +48  536 342 553

e-mail: biuro@sapg.pl

Konto: PKO BP SA II O/Gdańsk Nr 33 1020 1811 0000 0702 0096 6531

Więcej informacji w dziale Władze SAPG

===========================================================================================

Elektroniczna Księga Absolwentów EKA

Dzięki systemowi EKA wszyscy absolwenci uczelni mogą porozumiewać się ze sobą i otrzymywać aktualne informacje z życia uczelni, a wydział może łatwo kontaktować się ze swoim zarejestrowanym absolwentem. Zarejestrowany użytkownik EKA będzie także otrzymywać zaproszenia i informacje specjalne przeznaczone dla absolwentów wydziału lub uczelni. Tylko zalogowani absolwenci mają dostęp do danych znajdujących się w systemie oraz mogą przekazywać swoje dane kontaktowe.

Kto może korzystać z tego serwisu?

Wystarczającym warunkiem do korzystania z możliwości systemu EKA jest fakt bycia absolwentem danego wydziału Politechniki Gdańskiej, studiów dowolnego stopnia po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie.