Harcersko-studenckie „Śpiewajmy razem” w Lęborku

W sobotę 19 listopada 2016 r. w lęborskiej Stacji Kultura, usytuowanej na terenie dworca PKP odbyło się kolejne, dziewiąte w serii spotkanie z cyklu „Śpiewajmy razem”. Projekt zapoczątkowany w lutym 2015 r. ma na celu integrację, na niwie piosenki, środowisk akademickiego oraz harcerskiego i objęty jest patronatami: J.M. Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika oraz Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP, hm Artura Glebko. Patronat medialny nad cyklem sprawuje Radio Gdańsk.

Lęborskie spotkanie rozpoczęła miejscowa reprezentacja harcerska. Wzorem koncertu w Starogardzie Gdańskim, lęborski krąg starszo-harcerski swoje piosenki zaprezentował spoza sceny, siedząc na sali, dynamiką chóralnego śpiewu nie ustępując występom scenicznym. Krąg ten, wraz z dwoma drużynami Hufca ZHP Lębork, otrzymał w nagrodę zestaw wydawnictw jubileuszowych przeglądu BAZUNA.

Występująca z liderem Pawłem Pastuszakiem Grupa Muzycznego Wsparcia, pełni w muzycznym cyklu rolę koordynacyjną, będąc śpiewającą drużyną harcerską oraz zespołem - laureatem przeglądów piosenki studenckiej. Środowisko studenckie na lęborskiej scenie reprezentowali także: Krzysztof Jurkiewicz, Waldemar Chyliński, Adam Drąg.

Na zakończenie podziękowania. Lęborskiemu Centrum Kultury FREGATA oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska” za organizację techniczną spotkania, wspaniałą dekorację i oświetlenie. Na ręce Komendanta Hufca ZHP Lębork, hm Michała Kozłowskiego, kierujemy podziękowania za przygotowanie z zaangażowaniem harcerskiej młodzieży oraz wspaniałą reprezentację w części artystycznej. W koncercie uczestniczyło ponad 100 osób. Dziękujemy sponsorom edycji „Śpiewajmy razem”:  firmie Techno-Service S.A. z Gdańska oraz Lęborskiemu Centrum Kultury Fregata.

Już dzisiaj zapraszamy 25 lutego 2017 roku do Malborka na 10. Koncert. Będzie okazja, aby przypomnieć laureatów przeglądu BAZUNA 1979, który miał miejsce na terenie malborskiego Zamku.

Galeria zdjęć