Wznowienie po 50 latach ŚPIEWNIKA SUCHARKA – ocalić od zapomnienia

W 1967 roku (w drugim obiegu) został wydany pierwszy na Politechnice Gdańskiej śpiewnik znany jako tzw. Śpiewnik Sucharka za zgodą Przewodniczącego  Komisji Wczasów i Turystyki KW UP ZSP PG kol. Antoniego Adamowskiego. Były to piosenki śpiewane na rajdach imprezach turystycznych mające rodowód piosenek śpiewanych masowo w tym piosenek ludowych, folkloru miejskiego, lwowskie, wykonywane na scenie lub w radiu a także piosenki narodów ościennych (słowackich, czeskich, ukraińskich, rosyjskich) i amerykańskich oraz piosenki Okudżawy. W tamtym czasie nie była znana Giełda w Szklarskiej Porębie ani nikt nie myślał jeszcze o gdańskiej Bazunie. Piosenki obcojęzyczne zasłyszane na szlaku zostały zapisane fonetycznie. Dzisiaj to śpiewnik z pożółkłymi kartkami, z wieloma stronicami trudno odczytywanymi.

Piosenki zapisał ówczesny bard Politechniki Gdańskiej Zygfryd Kwiatkowski, ksywa „Sucharek” – dorabiając na swoje utrzymanie ze sprzedaży plecakowej swoich śpiewników. Dzięki staraniom naszego kolegi Tadeusza Bienia (absolwenta PG) udało się nam odnaleźć Zygfryda Kwiatkowskiego w Zielonej Górze.

Następne śpiewniki środowiska turystycznego Politechniki Gdańskiej tzw. kolejne Bazuny zawierały tylko część piosenek ze Śpiewnika Sucharka. Komitet Organizacyjny 45 Bazuny, która odbędzie się w Zielonej Bramie w Przywidzu w dniach 30.06-02.07.2017 postanowił ocalić od zapomnienia stare piosenki sprzed 50 lat.

Postanowiliśmy uczcić  ta 50-tą  rocznicę podwójnie:

  • ująć w specjalnym bloku godzinnym 45 Bazuny piosenki z tego śpiewnika w dniu 1 lipca 2017 nadające się do wspólnego śpiewania z widownią i  z samym Sucharkiem – Zygfrydem Kwiatkowskim – gościem specjalnym 45 Bazuny,
  • wydać wznowienie tego śpiewnika wraz z chwytami gitarowymi i zapisem nutowym w nakładzie 500 egz. Dołączymy do śpiewnika płytkę CD, na której znajdzie się nagrana tzw. ścieżka dźwiękowa piosenek ze śpiewnika, scan oryginalnego tekstu piosenki sprzed 50 lat, linki do stron internetowych z innymi wersjami tekstów piosenek oraz zapisy video innych wykonawców.

 

Udało się nam przypomnieć i znaleźć  nuty i chwyty gitarowe do 232 piosenek  z pierwotnego śpiewnika  i one znajdą się w tej edycji śpiewnika. Dokonaliśmy też przeglądu tekstów piosenek i usunęliśmy oczywiste błędy. Generalnie, zostawiliśmy słowa piosenek ze śpiewnika Sucharka tj. w wersji piosenek śpiewanych w turystycznym środowisku Politechniki Gdańskiej. Pominęliśmy piosenki nie nadające się obecnie do zamieszczenia w wersji drukowanej śpiewnika albo co do których czas zatarł pamięć i nikt nie pamiętał jak te piosenki się śpiewa. Utrzymaliśmy też w wznawianym śpiewniku  zapis fonetyczny   tekstów piosenek obcojęzycznych.

Śpiewnik zamierzamy wydrukować w czerwcu br., aby udostępnić go chętnym na 45 Bazunie. Całość wykonała grupa pasjonatów (ich dane zostaną ujęte w wersji drukowanej śpiewnika), a nad całością czuwał sam Sucharek oraz Tadeusz    Szypliński odpowiedzialny za opracowanie nutowe zamieszczonych piosenek w śpiewniku

W terminie późniejszym na stronie domowej Bazuny  umieścimy spisy treści wznawianego śpiewnika.

Komitet Redakcyjny wznowienia Śpiewnika Sucharka

Załączone pliki