Sąd koleżeński kadencji 2019/2021

1. Józef Możdżer - przewodniczący
2. Bożena Kromołowska
3. Zygmunt Kurałowicz
4. Józef Niegoda
5.Tadeusz Szczęsny