Sąd koleżeński kadencji 2017/2019

1. Józef Możdżer - przewodniczący
2. Bożena Kromołowska
3. Zygmunt Kurałowicz
4. Tadeusz Szczęsny
5. Tadeusz Tuleta