Przewodniczący

Ryszard Trykosko

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Dolny

Damian Kuźniewski

Sekretarz      

Skarbnik

Agnieszka Krysiak

Zenon Filipiak

Członkowie Prezydium

Georgis Bogdanis

Tomasz Klajbor

Członkowie

Marek Biernat

Marek Biziuk

Karol Kalinowski

Jerzy Kolczyński

Ryszard Markowski

Aleksandra Orent

Sebastian Stefański

Waldemar Wardencki

Włodzimierz Ziółkowski