Przewodniczący

Krzysztof Dolny

Wiceprzewodniczący

Włodzimierz Ziółkowski

Damian Kuźniewski

Sekretarz      

Skarbnik

Agnieszka Krysiak

Zenon Filipiak

Członkowie Prezydium

Aleksandra Orent

Tomasz Klajbor

Członkowie

Marek Biernat

Marek Biziuk

Georgis Bogdanis

Karol Kalinowski

Jerzy Kolczyński

Ryszard Markowski

Sebastian Stefański

Waldemar Wardencki