Dla stworzenia szerokiej platformy pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia i Politechniki Gdańskiej tworzone mogą być zespoły problemowe Zarządu,w których składach, obok członków Zarządu, uczestniczyć mogą również członkowie SAPG.
Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2015 roku powołał  ze swego grona zespoły dla realizacji konkretnych zadań.
Skład tych zespołów będzie mógł być uzupełniony o dodatkowe osoby do realizacji tych zadań.


Zadania zespołu


Skład zespołu

Promocja / Marketing

 

Zenon Filipiak
Ewa Kowalska
Waldemar Wardencki

Rozwój szeregów SAPG

Georgis Bogdanis
Krzysztof Dolny
Agnieszka Krysiak

Nauka / Edukacja / Inżynier przyszłości

Damian Kuźniewski
Jacek Rak
Andrzej Wróblewski

Nowe przedsięwzięcia / inicjatywy

Szczepan Gapiński
Przemysław Kotecki
Tomasz Klajbor

Promocja PKB + współpraca z samorządem studenckim

Krzysztof Balcerzak
Ryszard Markowski
Jan Zarębski

Współpraca z zagranicą

Jacek Rak
Eugeniusz Wincek

Eventy

Marek Biziuk
Ewa Kiepajło
Marian Muczyński
Elżbieta Stankiewicz