Zostań członkiem SAPG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zostań członkiem SAPG

Absolwencie,
zapraszamy do aktywnego włączenia się w działalność stowarzyszenia, które działa na rzecz utrzymania i poszerzania kontaktów absolwentów z macierzystymi Wydziałami Politechniki Gdańskiej.

Zgodnie ze Statutem SAPG (§ 8 i 9) członkami SAPG mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, także ci nie posiadający zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkowie SAPG dzielą się na członków:
a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) wspierających,
d) honorowych.

Członkiem zwyczajnym lub członkiem uczestnikiem, po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej (rozumianej jako skan podpisanej deklaracji) lub pisemnej, może zostać:

Każdy, kto uzyskał dyplom ukończenia studiów na Uczelni,
Członek Koła Byłych Studentów – Polaków Politechniki Wolnego Miasta Gdańska przy Towarzystwie Przyjaciół Gdańska,
Każdy, kto uzyskał na Uczelni tytuł doktora oraz doktora habilitowanego,
Każdy, kto uzyskał tytuł doktora honoris causa Uczelni.
Osoby związane z Uczelnią wieloletnimi więzami przyjaźni.
Warunkiem jest przysłanie na adres biuro@sapg.pl wypełnionej poprawnie deklaracji.
Opłacenie składki członkowskiej dotyczy deklaracji członka zwyczajnego!
Wraz z deklaracją członka zwyczajnego należy dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska w wersji edytowalnej - Pobierz 

Po zweryfikowaniu danych nadesłanych w deklaracji następuje pełna rejestracja nowego członka Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej.
 

Ważne dokumenty

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
NIP: 957 08 05 805
e-mail: biuro@sapg.pl