Darmowe warsztaty: Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - jak pisać skutecznie?

 

Skuteczne pisanie artykułów naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Od wyboru rodzaju publikacji naukowej i czasopisma, przez kryteria recenzowania i dostosowanie do wymogów, aż po narzędzia doskonalenia artykułów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim i polskim oraz jak publikować je w najbardziej prestiżowych pismach, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Zapisy przez formularz znajdujący się na tej stronie

 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Szkolenie odbędzie się w Gdańsku:

Data: 7 czerwca 2018 r.
Miejsce: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12

Gmach Główny - sala 300

 

 Godziny:

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 16:00 Szkolenie

Zajęcia poprowadzi dr Piotr Siuda

Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I - 1,5 h

Z warsztatu autora artykułów naukowych

Narzędzia ułatwiające pisanie.
Menadżery bibliografii.
Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu.
Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.

 

BLOK II - 1h

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego

Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego?
Pisanie po polsku czy po angielsku?
Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst.
Pisanie jako proces.
Wybór rodzaju publikacji.
Kryteria recenzowania tekstów.
Porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania.
Błędy językowe, czyli Ponglish.

 

BLOK III - 1,5h

Konstrukcja artykułu

Uniwersalna struktura artykułu naukowego.
Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.
Strategie tworzenia dobrego tytułu.
Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words).
Lista autorów.
Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.
Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia.
The Introduction– wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne.
Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele.
Sekcja Methods– jej cele oraz organizacja.
Sekcja Discussion– ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
Podziękowania.

 

BLOK IV - 1 h

Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów

Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać?
List do edytora, covering letter.
Odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian.
Działania około-publikacyjne.
Czy wartko używać Google Scholar oraz tak zwanych ASNS (Academic Social Networking Services)?